Skip to main content

Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis bieden gezinshuisouders een liefdevol thuis, waarbij zij kinderen die niet meer thuis kunnen wonen opnemen in hun eigen gezinssituatie. Door hen vertrouwen en een gevoel van veiligheid te geven, kan een kind zich hier zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de opvoeding van de kinderen en de keuzes die daarbij gemaakt worden.