Skip to main content

Voor kinderen tot (ongeveer) 14 jaar

Het Nobishuis

Het Nobishuis is één van onze sfeervolle kindhuizen. Hier wonen kinderen tot (ongeveer) 14 jaar. Vaak hebben zij een matige tot lichte verstandelijke beperking en hebben zij intensieve begeleiding nodig. In het Nobishuis bieden we structuur. Dat is een belangrijk uitgangspunt.

In een huiselijke en gezellige sfeer wordt er door een klein team van vaste begeleiders de juiste begeleiding geboden. In totaal kunnen er 7 kinderen in het Nobishuis wonen, er zijn momenteel enkele plaatsen vrij.

Nobis is het Latijnse woord voor ‘ons’. In ‘ons’ huis staan veiligheid, geborgenheid warmte en rust voorop. Ouders en betrokken netwerk worden gezien als een belangrijke partner in het zorgtraject van onze kinderen. Samen stellen we het kind centraal en bieden we zorg op maat.

Bij al onze woonhuizen is een gedragswetenschapper betrokken. Vanuit haar expertise adviseert en coacht zij de begeleiding binnen de verschillende fasen van ontwikkeling van het kind. Indien nodig zetten wij behandeling in.

Meer informatie over het Nobishuis? Of de aanmeldmogelijkheden bekijken?

Neem contact op via 026-2200205 of via het contactformulier.