Skip to main content

Wie zijn wij?

De organisatie

De Kroon Zorg is een WLZ, WMO en Jeugdwet erkende zorgaanbieder en biedt hulp, begeleiding en ondersteuning aan kinderen en (jong) volwassenen met psychische- en/of gedragsproblematiek, functionerend op een licht verstandelijk beperkt niveau tot aan normaal niveau. De regio waarin wij werkzaam zijn bestaat uit de gemeente Lingewaard, Arnhem en Overbetuwe. De constructie bestaat uit samenwerkende bedrijven (VOF) die zich conformeren aan het beleid van De Kroon Zorg. De Kroon Zorg verzorgt de instroom, doorstroom en uitstroom met een multidisciplinair behandelteam en administratieve ondersteuning. Door de korte lijnen kunnen we zo efficiënt mogelijk werken.

Doelgroepen

We bieden ondersteuning aan de volgende te onderscheiden doelgroepen:

Onze cliënten wonen in een van onze woonhuizen of zelfstandige woonruimtes met (intensieve) 24-uurs begeleiding. We bieden hen een prettige, veilige en rustige woonomgeving met persoonlijke aandacht van onze medewerkers en gezinshuisouders. Naast de begeleiding aan deze doelgroepen heeft De Kroon Zorg een breed aanbod aan diagnostiek en behandeling voor kinderen en (jong) volwassenen. Zorg zoals therapie en behandeling worden (indien nodig) op andere locaties geboden.

Client centraal

Om nabijheid, veiligheid, voorspelbaarheid en continuïteit van zorg voor onze cliënten te waarborgen zijn de woonvoorzieningen en de teams kleinschalig opgezet. In het multidisciplinaire team, met een betrokken gedragswetenschapper, gaan we voor ontwikkeling en ontplooiing passend bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Dit betreft een systemische aanpak; wonen-werken/school en vrije tijd. Door organisatie breed op cliëntniveau te werken met eenduidige methodieken en uit te gaan van één regiehouder wordt de ontwikkeling zo goed mogelijk gewaarborgd. Een sluitend netwerk is daarbij ons streven.

Juridische structuur

De Kroon Zorg bestaat uit De Kroon Zorginstelling BV en de Kroon Plus BV. Het onderscheid zit in de omvang van de locaties. De grotere locaties vallen onder de Kroon Plus BV en de kleinere locaties vallen onder de Kroon Zorginstelling BV.