Skip to main content

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid

De Kroon Zorg vindt het heel belangrijk om binnen haar mogelijkheden zorg te dragen voor het milieu en aandacht te geven aan een duurzame wijze van ondernemen. Daarom treffen wij verschillende maatregelen op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Werkomgeving

De Kroon Zorg biedt medewerkers, gastgezinnen en cliënten een groene, duurzame en milieuverantwoorde werkomgeving. De gebouwen zijn voorzien van energiezuinige aspecten zoals LED-verlichting, goede isolatie en zo zuinig mogelijk werkende luchtbehandelingstechnieken. Op een aantal locaties hebben wij zonnepanelen laten plaatsen voor een duurzame opwekking van de elektriciteit.

Bewustwording medewerkers

De kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt volgens De Kroon Zorg niet alleen bij het implementeren van maatregelen, maar ook bij de medewerkers. De Kroon Zorg probeert daarom medewerkers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het duurzaam en milieuverantwoord werken. Wij geven actief tips om het energieverbruik te verlagen en bijvoorbeeld het vervoer per fiets wordt gestimuleerd.

Vervoer

We stimuleren medewerkers om gebruik te maken van milieuvriendelijke vervoermogelijkheden. Dit doen wij door alternatieven voor de auto zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarover zijn wij regelmatig in overleg met de gemeenten waarin wij werkzaam zijn.

Inkoop

Bij inkoop van producten en diensten is duurzaamheid één van de beoordelingscriteria.