Skip to main content

24-uurs steunpunt

De Schakel

Bij de Schakel is sprake van 24-uurs begeleid wonen in zelfstandige appartementen. De begeleiding wordt verzorgd door een professioneel en kleinschalig team. de Schakel richt zich op het creëren van een veilige en stabiele woonplek, waar aandacht is voor groei en ontwikkeling van elk individu en wordt gewerkt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Cliënten ontdekken wat hun vaardigheden zijn, waar hun mogelijkheden liggen en krijgen de kans om volwaardig mee te doen in de samenleving. de Schakel heeft een aantal woonlocaties die variëren in zelfstandigheid en nabijheid.

Poelzicht

Poelzicht is een woonlocatie voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags-, verslavings- en psychische problematiek met een contra-indicatie voor wonen op een groep. Op deze locatie zijn twee doelgroepen te onderscheiden; verstandelijk beperkte ouders met kinderen en de brede doelgroep.
De (jong) volwassenen hebben ieder een zelfstandige woonruimte en krijgen dagelijks ondersteuning van een van de begeleiders van het 24-uurs steunpunt (team De Schakel). Zo leren de (jong)volwassenen vaardigheden aan om zoveel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Deze ondersteuning duurt zo lang als nodig is. De persoonlijke ontwikkeling staat centraal. De begeleider helpt ook bij het leggen of verbeteren van sociale contacten, het vinden of onderhouden van werk/studie/dagbesteding en met het indelen van vrije tijd.

Meer weten?
Neem contact op met ons Zorgloket.