Skip to main content

Ieder huis zijn eigen identiteit

Kind & Jeugd

Soms is het beter wanneer een kind (tijdelijk) niet meer thuis woont. Wanneer ondersteuning in het eigen gezin niet voldoende is, biedt de Kroon Zorg de mogelijkheid om in een kind- of gezinshuis te wonen. Dit zijn normale huizen, in een gewone buurt, met een bewonerssamenstelling die zoveel mogelijk overeenkomsten heeft met een echt gezin. 

De Kroon Zorg biedt deze vorm van 24-uurs zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Ieder huis heeft zijn eigen identiteit en karakteristieke uitstraling. Voor elk kind is er een passende plek. De projecten van De Kroon Zorg zijn kleinschalig opgezet waardoor we een grotere rol kunnen spelen in het leven van onze bewoners. We vinden het heel belangrijk dat we betrokken zorg en begeleiding kunnen bieden gedurende de gehele eerste levensfase; van kind tot jongvolwassenen. Juist in deze levensfase is continuïteit van zorg essentieel.

We maken onderscheid tussen gezins- en kindhuizen:

Kindhuis

In een kindhuis wonen kinderen en jongeren die veel structuur en duidelijkheid nodig hebben om zich prettig te voelen en zich te kunnen ontwikkelen. In een kindhuis werkt een beperkt aantal begeleiders waardoor er voorspelbaarheid is voor de kinderen. De kindhuizen zijn gesitueerd in een woonwijk en dicht in de buurt van scholen en andere voorzieningen. Ieder kindhuis heeft een eigen leefklimaat dat is afgestemd op de behoefte van de bewoners. Wensen van ouders en kinderen worden hier zoveel mogelijk in meegenomen.

Wat is een gezinshuis?

In en gezinshuis bieden gezinshuisouders een liefdevol thuis, waarbij zij kinderen die niet meer thuis kunnen wonen opnemen in hun eigen gezinssituatie. Door hen vertrouwen te geven en te helpen bij de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid, kan een kind zich hier zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk ouders zoveel mogelijk te betrekken in de opvoeding van de kinderen en de keuzes die daarin gemaakt worden.