Skip to main content

Een breed behandelaanbod voor alle cliënten

Diagnostiek & Behandeling

De Kroon Zorg biedt een breed aanbod aan beeldvormende diagnostiek en behandeling voor kinderen en (jong) volwassenen.

Psychologisch advies
We geven deskundig en zorgvuldig advies aan cliënten en hun naasten over verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast bieden we opvoedingsadvies en psycho-educatie aan ouders van kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsstoornis.

Observatie & diagnostiek
Zorgvuldige en professionele observatie en diagnostiek helpt bij het vaststellen of ondersteuning nodig is en op welke wijze. Bij De Kroon Zorg is observatie (o.a. Video Home Training) en diagnostiek door gedragsdeskundigen mogelijk. Naast het eigen team van gedragsdeskundigen werken we nauw samen met diverse vakspecialisten en paramedische zorgverleners.

Behandeling
De Kroon Zorg heeft een breed behandelaanbod voor haar cliënten. Zo bieden we o.a. cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, psychomotorische therapie, seksuele voorlichting, weerbaarheidstraining en zelfbeeldtraining. Verder hebben we een netwerk met verschillende externe behandelaren en deskundigen voor specialistische hulpvragen.

Pedagogische Ondersteuning
De Kroon Zorg kan pedagogische ondersteuning inzetten voor ouders met kinderen. De pedagogische hulpverlening biedt ouders handvatten in de ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerker komt op huisbezoek om samen met ouders te onderzoeken wat er nodig is om te werken aan een optimale ontwikkeling van het kind. Op basis hiervan wordt er een plan gemaakt. De Kroon Zorg maakt gebruik van de methode: één gezin, één plan.