Skip to main content

Gezinsbegeleiding

Samen werken aan de toekomst

De Kroon biedt gezinsbegeleiding aan ouder(s) met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek bij het opvoeden van hun kind(eren). Dit doen we ambulant, maar we beschikken ook over appartementen met 24-uurs zorg. Ouders kunnen zowel vrijwillig als op basis van afspraken met de kinder/jeugdbescherming bij ons komen wonen.

We vinden het belangrijk dat gezinnen die bij ons wonen alleen de zorg ontvangen die zij nodig hebben. We nemen het niet over. Per gezin wordt gekeken naar de vorm van zorg en gezinsbegeleiding die zij nodig hebben. Het contact tussen onze begeleiders en de gezinnen vindt plaats op afgesproken momenten die in het behandelplan beschreven staan. Leidraad hierbij is door middel van zeer intensieve ondersteuning te komen tot ‘goed genoeg’ ouderschap. Dit ouderschap houdt in dat kinderen voldoende ondersteuning krijgen in hun ontwikkeling.